Chyba
  • Šablona pro toto zobrazení není dostupná. Kontaktujte prosím správce webu.
středa, 30 říjen 2013 15:30

Azbest zbrzdil revitalizaci školy v Krátké ulici

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Azbest zbrzdil revitalizaci školy v Krátké ulici foto-klas.cz

V současné době probíhají v našem městě práce spojené se zajištěním energetických úspor na objektech MÚSS, ZŠ Krátká a ZŠ Petlérská.


Z hlediska náročnosti na koordinaci stavebních prací spojených se zajištěním chodu těchto objektů a složitosti technického řešení je na tom v současné době nejlépe objekt MÚSS, kde se již provádění prací přiblížilo do své závěrečné fáze. Tou je provedení finálních povrchových úprav, a to jak vnějšího obvodového pláště, tak i nášlapných vrstev podlah v prostorách lodžií. Tomu, že zde práce probíhají přesně podle plánu, přispěla skutečnost, že na tomto objektu byly již v minulosti provedeny výměny původních oken za nová plastová.
O něco složitější situace je však na ZŠ Petlérská. „S ohledem na pozdější zahájení prací oproti původnímu předpokladu, který uvažoval s výměnou oken a dveří během letních prázdnin, je nutno řešit přesuny výuky za účelem uvolňování jednotlivých pavilonů a učeben tak, aby nenarušovaly výuku nebo ji omezily na absolutně nejkratší možnou dobu", podal nám informace ke stavu prací na ZŠ Petlérská Ing. Stanislav Potůček. „I přes tyto skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy splní ve sjednaném termínu."
V případě objektu ZŠ Krátká je situace ještě o něco horší. Zde totiž došlo k pozastavení stavby, a to kvůli potvrzení přítomnosti azbestových vláken v konstrukci „boletických" panelů a ve skladbě střešního pláště nad plaveckou učebnou. „Před zahájením prací spojených s odstraňováním konstrukcí obsahujících azbestová vlákna bylo nutno zjistit specializovanou firmu, která bude tyto práce provádět. Současně bylo nutno za tímto účelem vypracovat technologický postup odstraňování konstrukcí obsahujících azbestová vlákna, který musí být odsouhlasen KHS Ústeckého kraje," vysvětluje Ing. Potůček velké zdržení na škole v Krátké ulici. „V současné době již probíhají práce spojené s odstraňováním těchto konstrukcí. Vícepráce spojené s řešením likvidace azbestové zátěže budou v tomto případě znamenat prodloužení termínu dokončení, o kterém v současné době se zhotovitelem probíhají intenzivní jednání."
Tyto situace jsou nepříjemné nejen pro žáky a učitele škol, ale samozřejmě i pro rodiče, kteří nechápou, proč se s rekonstrukcí nezačalo dříve a blížící zimní období v nich vyvolává pocity strachu a nedůvěry, jak bude výuka jejich ratolestí probíhat dále. „Předně bych se chtěla všem zainteresovaným omluvit za způsobenou situaci na školách," posílá svoji omluvu do řad žáků, učitelů a rodičů starostka města Ing. Mazánková. „Situace, která nastala, hlavně na ZŠ Krátká, vznikla posunutím termínu zahájení realizace z důvodu zdržení procesu výběrového řízení na zhotovitele stavby. Toto zdržení bohužel nastalo v souvislosti s neúčastí (některých ????) zastupitelů na hodnocení obdržených nabídek i nevůlí zastupitele Jana Houšky, který odmítl obdržené nabídky hodnotit".
Ve školách tedy sice panují maličko provizorní podmínky, nicméně všichni dělají co je v jejich silách, aby se život na školách vrátil co nejdříve do běžných kolejí. „Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům za pochopení vzniklé situace. Děláme maximum pro zajištění řádného chodu škol a především bezpečnosti našich dětí. Výsledkem těchto akcí, které bohužel doprovází určité komplikace, budou ale nakonec školy „oblečené v novém kabátě," vzkazuje závěrem starostka města.

Další informace

  • Autor fotografií: Roman Novotný
  • Více fotografií: -